PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 112kWORD 48k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o razveljavitvi direktive o napotitvi delavcev


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o razveljavitvi direktive o napotitvi delavcev  
B8-0436/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Direktive 96/71/ES,

–       ob upoštevanju Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker na podlagi te direktive, ki ne določa pravičnih konkurenčnih pogojev, med seboj konkurirajo delavci iz držav sedeža in delavci iz držav gostiteljic;

B.     ker je ta direktiva nepopolna in omogoča številne goljufije, kar ogroža naš socialni model in prihodke iz naslova socialnih prispevkov;

C.     ker po podatkih Eurostata z 31. marca 2015 stroški dela na uro v Franciji znašajo 34,6 EUR, v Litvi 6,5 EUR in v Bolgariji 3,8 EUR;

D.     ker ima glede na navedene podatke litvanski delodajalec, ki zaposluje 27 delavcev, stroške v višini 175,50 EUR na uro, kar je povprečen strošek plač, medtem ko lahko francoski delodajalec za enako vsoto zaposli le pet oseb;

E.     ker navedene razlike v plači spodbujajo zakonito izvajanje socialnega dampinga;

1.      zahteva, da se direktiva o napotenih delavcih preprosto razveljavi;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo