Postupak : 2015/2673(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0439/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0439/2015

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0199

PREPORUKA ODLUKE
PDF 126kWORD 54k
7.5.2015
PE555.214v01-00
 
B8-0439/2015

podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika


o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 27. travnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Czesław Adam Siekierski u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 27. travnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8‑0439/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2015)02802),

–       uzimajući u obzir pismo Komisije od 3. veljače 2015. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od xxxx,

–       uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005(1),a posebno njezin članak 58. stavak 7.,

–       uzimajući u obzir preporuku odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–       uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.     budući da se člankom 19. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 predviđa revizija višegodišnjeg financijskog okvira u slučaju donošenja programa nakon 1. siječnja 2014. u okviru zajedničkog upravljanja za, između ostalog, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj kako bi se dodijeljena sredstva neiskorištena u 2014., a koja su veća od odgovarajućih gornjih granica rashoda, prenijela na sljedeće godine;

B.     budući da programi ruralnog razvoja Bugarske, Češke Republike, Irske, Grčke, Španjolske, Hrvatske, Cipra, Luksemburga, Mađarske, Malte, Rumunjske i Švedske te određeni regionalni programi Belgije, Njemačke, Francuske i Ujedinjene Kraljevine nisu bili spremni za usvajanje do kraja 2014.;

C.     budući da je Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 na odgovarajući način izmijenjena Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623, čime se za Europski poljoprivredni fond odgovarajuća dodijeljena sredstva koja nisu iskorištena u 2014. prenose u gornje granice rashoda za 2015. i 2016.;

D.     budući da bi se stoga Prilog I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 u kojemu se prikazuje raspodjela potpore Unije za ruralni razvoj od 2014. do 2020. trebao izmijeniti na odgovarajući način;

E.     budući da je ta Uredba od ključne važnosti za neometano i pravovremeno donošenje programa ruralnog razvoja i budući da je primjereno da stupi na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije;

1.      izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu (EU) br. 1305/2013;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013.., str. 487.

Pravna napomena