Postupak : 2015/2580(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0440/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0440/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0206

NACRT PRIJEDLOGA REZOLUCIJE
PDF 109kWORD 206k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

podnesenog u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika


o Delegiranoj uredbi Komisije od 20. veljače 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 20. veljače 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8‑0440/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2015)00861),

–       uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007(1), a posebno članak 177. stavak 1. točku (a), članak 223. stavak 2. i članak 227.,

–       uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–       uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A.     budući da praćenje podataka povezanih s etilnim alkoholom poljoprivrednog podrijetla osigurava i transparentnost i saznanja u pogledu evolucije tržišta koje je i dalje nestabilno i suočeno s jakom konkurencijom, posebno zbog uvoza iz trećih zemalja;

B.     budući da su takve informacije također iznimno korisne u pogledu pregovora o međunarodnim sporazumima i antidampinških ispitnih postupaka;

C.     budući da Eurostat ne pruža tako precizne informacije, što znači da ne postoji alternativni način da operateri, države članice i institucije EU-a budu potpuno svjesni stanja na tržištu;

1.      ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

Pravna napomena