Procedūra : 2015/2580(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0440/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0440/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0206

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 121kWORD 51k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0000/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu


par Komisijas 2015. gada 20. februāra deleģēto regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2015. gada 20. februāra deleģēto regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8-0000/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2015)00861),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, un jo īpaši tās 177. panta 1. punkta a apakšpunktu, 223. punkta 2. punktu(1) un 227. pantu,

–       ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja rezolūcijas priekšlikumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 105. panta 3. punktu,

A.     tā kā ar lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu saistīto datu izpēte nodrošina gan pārredzamību, gan zināšanas tirgus novērtēšanai, bet šis tirgus joprojām ir nestabils un konkurence tajā ir spraiga, jo īpaši ņemot vērā importu no trešām valstīm;

B.     tā kā šāda informācija ir arī ārkārtīgi noderīga sarunās par starptautiskiem nolīgumiem un izmeklēšanās dempinga novēršanai;

C.     tā kā Eurostat nenodrošina šādu precīzu informāciju un tas nozīmē, ka uzņēmējiem, dalībvalstīm un ES iestādēm nav pieejami alternatīvi veidi, kā iegūt pilnīgu izpratni par tirgus situāciju,

1.      izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 347, 20.1.2013., 671. lpp.

Juridisks paziņojums