Postopek : 2015/2655(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0453/2015

Predložena besedila :

B8-0453/2015

Razprave :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0207

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 113kWORD 59k
13.5.2015
PE555.231v01-00
 
B8-0453/2015

k vprašanjema za ustni odgovor B8-0119/2015 in B8-0120/2015

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o porodniškem dopustu (2015/2655(RSP))


Maria Arena, Iratxe García Pérez v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o porodniškem dopustu (2015/2655(RSP))  
B8-0453/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 8 in 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–       ob upoštevanju Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo(1) (direktiva o porodniškem dopustu),

–       ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive o porodniškem dopustu, ki ga je podala Komisija (COM(2008)0637),

–       ob upoštevanju stališča, sprejetega v prvi obravnavi 20. oktobra 2010, z namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive o porodniškem dopustu(2),

–       ob upoštevanju večkratnih izjav o tem vprašanju, vključno z resolucijo z dne 10. marca 2015 o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013(3),

–       ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje(4) in prihodnjega sporazuma o istem vprašanju;

–       ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o porodniškem dopustu (O-000049/2015 – B8-0119/2015 in O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker načelo enakega obravnavanja žensk in moških izključuje vsakršno diskriminacijo, posredno ali neposredno, tudi kar zadeva materinstvo, očetovstvo in prevzem družinskih odgovornosti;

B.     ker strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast vključuje ambiciozne cilje, kot sta doseči 75-odstotno stopnjo zaposlenosti in zmanjšati število ljudi, ki trpijo zaradi revščine in socialne izključenosti ali jim ti grozita, za najmanj 20 milijonov do leta 2020;

C.     ker več žensk kot moških živi v revščini in na robu družbe, kar velja zlasti za starejše ženske, ki imajo v povprečju 39 % nižjo pokojnino od moških, in za matere samohranilke; ker ženske pogosteje kot moški delajo s krajšim delovnim časom ali so zaposlene za določen čas oziroma imajo pogodbo o začasni zaposlitvi; ker je negotova zaposlitev glavni razlog za revščino žensk;

D.     ker kriza še slabša vse nižjo stopnjo rodnosti v EU, saj pari in zlasti mlade ženske zaradi brezposelnosti, negotovih razmer in negotovosti glede prihodnosti in gospodarstva odlašajo s starševstvom, zaradi česar se dodatno širi trend staranja prebivalstva v EU;

E.     ker ženske v primerjavi z moškimi vsak teden namenijo trikrat več časa za gospodinjske obveznosti (vključno z nego in varstvom otrok, starejših in invalidov ter opravljanjem gospodinjskih del); ker je stopnja brezposelnosti žensk višja od ocenjene, saj se mnoge ne prijavijo na zavodu za zaposlovanje, zlasti tiste, ki se posvečajo izključno gospodinjskim obveznostim ter negi in varstvu otrok;

F.     ker je delitev družinskih in gospodinjskih obveznosti med moškimi in ženskami bistven pogoj za doseganje enakosti spolov; ker v četrtini držav članic očetovski dopust ni omogočen;

G.     ker se Svet še vedno ni uradno odzval na stališče Evropskega parlamenta iz prve obravnave z 20. oktobra 2010 o predlogu direktive o porodniškem dopustu;

1.      obžaluje blokado v Svetu pri direktivi o porodniškem dopustu; poziva države članice, naj ponovno začnejo pogajanja;

2.      obžaluje nestabilnost na medinstitucionalni ravni zaradi neukrepanja Sveta, saj je Parlament zaključil prvo obravnavo, razprave v Svetu pa so ustavljene, kar ogroža celotni zakonodajni postopek;

3.      ponovno poudarja svojo pripravljenost za odpravo blokade in poziva Komisijo, naj prevzame vlogo „poštenega posrednika“ in konstruktivno sodeluje z sozakonodajalcema, da bi dosegli uskladitev stališč Parlamenta in Sveta, pri čemer naj se upošteva ravnovesje med institucijami in vloga, ki jo imajo na podlagi Pogodb;

4.      obžaluje, da lahko Komisija kot del programa REFIT prekliče predlagan pregled direktive; če bo temu tako, poziva, naj se v času luksemburškega predsedovanja Svetu kot takojšnja alternativa poda zakonodajna pobuda za pregled Direktive Sveta 92/85/EGS, da bi izboljšali zdravje in varnost nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, s čimer bi se soočili z demografskimi izzivi in hkrati zmanjšali neenakosti med moškimi in ženskami;

5.      ponovno poudarja svojo pripravljenost, da pripravi ločeno direktivo o uvedbi plačanega očetovskega dopusta vsaj 10 delovnih dni in o spodbujanju zakonodajnih in drugih ukrepov, ki bodo omogočili moškim, zlasti očetom, da uveljavijo svojo pravico do usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja;

6.      pričakuje končno oceno Direktive Sveta 2010/18/EU o starševskem dopustu in glede na razpoložljive vmesne študije poziva k pregledu te direktive, saj ne dosega svojega cilja o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja za oba starša, zlasti ženske, ki občutijo razlike med spoloma v smislu plač, pokojnin in revščine;

7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 348, 28.11.1992, str. 1.

(2)

UL C 70 E, 8.3.2012, str. 163.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0050.

(4)

UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

Pravno obvestilo