NÁVRH USNESENÍ
PDF 145kWORD 59k
16. 9. 2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o diskriminaci, které čelí nezařazení poslanci Evropského parlamentu


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Návrh usnesení Evropského parlamentu o diskriminaci, které čelí nezařazení poslanci Evropského parlamentu  
B8-0506/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že všichni poslanci, ať už jsou členy některé z politických skupin, nebo jsou nezařazení, byli zvoleni ve všeobecném hlasování,

B.     vzhledem k tomu, že v Parlamentu, u kterého se očekává, že bude demokratický, není přijatelné, aby určité kategorie poslanců nepožívaly stejných práv jako kategorie jiné;

C.     vzhledem k tomu, že nezařazení poslanci jsou při výkonu svého mandátu obětí mnoha druhů diskriminace, neboť se mimo jiné nemohou účastnit schůzí koordinátorů výborů (článek 205 jednacího řádu), prakticky se nemohou stát zpravodajem či stínovým zpravodajem (tamtéž), nemohou se stát předsedou či místopředsedou výboru (článek 204 a rozdělení postů skupinám podle D´Hondtova systému) a nemohou jmenovat svého zástupce v Konferenci předsedů demokratickým hlasováním (článek 26);

D.     vzhledem k tomu, že jsou navíc nezařazení poslanci předmětem administrativní kontroly, která je přehnaně byrokratická a puntičkářská ve srovnání s poslanci, kteří jsou členy zavedených skupin;

1.      je přesvědčen, že všem poslancům EP musí být umožněno plnohodnotně odvádět svou poslaneckou práci;

2.      žádá Výbor pro ústavní záležitosti, aby zrušil všechna ustanovení jednacího řádu, která diskriminují nezařazené poslance.

Právní upozornění