FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 142kWORD 59k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om forskelsbehandling af løsgængere i Europa-Parlamentet


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forskelsbehandling af løsgængere i Europa-Parlamentet  
B8‑0506/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at alle dets medlemmer er valgt ved almindelige direkte valg, uanset om de er medlemmer af en gruppe eller løsgængere;

B.     der henviser til, at det i et parlament, der anses for at være demokratisk, ikke er acceptabelt, at visse kategorier af medlemmer ikke har de samme rettigheder som andre medlemmer;

C.     der henviser til, at løsgængerne er ofre for mange former for forskelsbehandling i forbindelse med udøvelsen af deres mandat, bl.a. den manglende mulighed for at deltage i udvalgskoordinatorernes møde (artikel 205 i forretningsordenen), den så godt som manglende mulighed for at blive ordfører eller skyggeordfører (idem), den manglende mulighed for at blive formand eller næstformand for et udvalg (artikel 204 og fordelingen af grupper i henhold til d'Hondt-metoden) og den manglende mulighed for at udpege deres repræsentant i Formandskonferencen ved et demokratisk valg (artikel 26);

D.     der henviser til, at løsgængerne desuden er underlagt en administrativ kontrol, der er overdrevent bureaukratisk og pedantisk i forhold til den kontrol, som medlemmer af grupper er underlagt;

1.      mener, at alle dets medlemmer skal kunne udføre deres parlamentariske arbejde fuldt ud;

2.      opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til at fjerne alle de bestemmelser i forretningsordenen, der forskelsbehandler løsgængere.

 

Juridisk meddelelse