PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 139kWORD 58k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan parlamentin sitoutumattomien
jäsenten syrjinnästä


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan parlamentin sitoutumattomien jäsenten syrjinnästä  
B8-0506/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet valitaan yleisillä vaaleilla riippumatta siitä, kuuluvatko he johonkin ryhmään vai ovatko he sitoutumattomia;

B.     toteaa, että demokraattisena pidetyssä Euroopan parlamentissa ei voida hyväksyä, että joillakin jäsenryhmillä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla;

C.     toteaa, että sitoutumattomiin jäseniin kohdistuu monenlaista syrjintää heidän toimikautensa aikana, sillä he eivät saa esimerkiksi osallistua valiokuntien koordinaattoreiden kokouksiin (työjärjestyksen 205 artikla), heidän on lähes mahdotonta päästä esittelijäksi tai varjoesittelijäksi (idem), mahdotonta toimia valiokunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana (204 artikla ja jako ryhmien välillä kiertävän d'Hondtin järjestelmän mukaisesti) ja mahdotonta nimetä demokraattisella äänestyksellä edustajansa puheenjohtajakokoukseen (26 artikla);

D.     katsoo lisäksi, että sitoutumattomiin jäseniin sovelletaan liian byrokraattista ja pikkutarkkaa hallinnollista valvontaa muodostettuihin ryhmiin verrattuna;

1.      katsoo, että kaikkien sen jäsenten on kyettävä hoitamaan täysimääräisesti työtään parlamentissa;

2.      vaatii perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa poistamaan kaikki sitoutumattomia syrjivät säännökset työjärjestyksestä.

Oikeudellinen huomautus