ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 145kWORD 62k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az Európai Parlament független képviselőit érő megkülönböztetésről


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az Európai Parlament független képviselőit érő megkülönböztetésről  
B8‑0506/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel valamennyi képviselője általános választások révén kerül tisztségébe, tekintet nélkül arra, hogy képviselőcsoporthoz tartozik-e vagy független;

B.     mivel egy magát demokratikusnak nevező parlamentben nem elfogadható, hogy egyes kategóriákba tartozó képviselőket ne illessenek meg ugyanazon jogok, mint a többieket;

C.     mivel a független képviselőket számos megkülönböztetés sújtja megbízatásuk gyakorlása során, így például nem vehetnek részt a bizottsági koordinátorok ülésein (az eljárási szabályzat 205. cikke), gyakorlatilag lehetetlen számukra, hogy előadók vagy árnyékelőadók lehessenek (uo.), nem tölthetik be bizottságok elnöki vagy alelnöki tisztét (204. cikk és a d’Hondt-rendszert követő, képviselőcsoportok szerinti elosztás), nem jelölhetnek demokratikus szavazás útján őket képviselő képviselőt az Elnökök Értekezletébe (26. cikk);

D.     mivel ezenkívül a független képviselőket a megalakult képviselőcsoportok tagjaihoz képest kivételesen súlyos és aprólékos hivatali-bürokratikus ellenőrzés is sújtja;

1.      véleménye szerint valamennyi képviselőjének biztosítani kell a lehetőséget, hogy parlamenti munkáját maradéktalanul elvégezhessék;

2.      kéri az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy törölje el az eljárási szabályzatból a független képviselőket megkülönböztető valamennyi rendelkezést.

Jogi nyilatkozat