PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 146kWORD 61k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl nepriklausomų EP narių patiriamos diskriminacijos Europos Parlamente


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl nepriklausomų EP narių patiriamos diskriminacijos Europos Parlamente  
B8-0506/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi visi EP nariai (tiek priklausantys frakcijoms, tiek nepriklausantys) buvo išrinkti remiantis visuotine rinkimų teise;

B.     kadangi Parlamente, kuris turėtų būti demokratiškas, nepriimtina, kad tam tikrų kategorijų EP nariai negali naudotis tomis pačiomis teisėmis kaip kiti;

C.     kadangi nepriklausomi EP nariai vykdydami savo įgaliojimus įvairiai diskriminuojami, t. y. jie negali dalyvauti komitetų koordinatorių posėdžiuose (Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnis), praktiškai negali būti pranešėjai arba šešėliniai pranešėjai (minėtas straipsnis), negali būti komitetų pirmininkai arba pirmininkų pavaduotojai (pagal 204 straipsnį ir dėl pareigybių paskirstymo frakcijoms pagal d’Hondto sistemą) ir negali demokratiniu balsavimu paskirti savo atstovo Pirmininkų sueigoje (26 straipsnis);

D.     kadangi, be to, nepriklausomiems EP nariams taikoma administracinė kontrolė yra pernelyg biurokratiška ir smulkmeniška, palyginti su frakcijų nariams taikoma kontrole;

1.      mano, kad visi EP nariai turi turėti galimybę visapusiškai vykdyti savo parlamentinį darbą;

2.      ragina Konstitucinių reikalų komitetą panaikinti visas Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, kuriomis diskriminuojami nepriklausomi EP nariai.

Teisinis pranešimas