PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 141kWORD 60k
16.9.2015
PE558.876v01-00
 
B8-0506/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o diskriminaciji samostojnih poslancev v Evropskem parlamentu


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Georg Mayer, Olaf Stuger, Vicky Maeijer, Franz Obermayr, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Louis Aliot, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Edouard Ferrand, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sylvie Goddyn, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Nicolas Bay, Janice Atkinson

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o diskriminaciji samostojnih poslancev v Evropskem parlamentu  
B8-0506/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker so vsi poslanci izvoljeni na splošnih volitvah ne glede na to, ali so člani skupine ali samostojni;

B.     ker ni sprejemljivo, da v Parlamentu, ki naj bi bil demokratičen, nekatere vrste poslancev nimajo enakih pravic kot drugi;

C.     ker so samostojni poslanci pri opravljanju svojega mandata žrtve številnih oblik diskriminacije, med drugim se ne morejo udeleževati sestankov koordinatorjev odborov (člen 205 Poslovnika), skoraj nikoli ne morejo biti poročevalci ali poročevalci v senci (prav tako člen 205), ne morejo biti predsedniki ali podpredsedniki odborov (člen 204 in razdelitev po skupinah v skladu z d'Hondtovim sistemom) in ne morejo imenovati svojih predstavnikov na konferenci predsednikov z demokratičnim glasovanjem (člen 26);

D.     ker je poleg tega upravni nadzor pri samostojnih poslancih pretirano birokratski in malenkosten, veliko bolj kot pri poslancih, ki pripadajo skupinam;

1.      meni, da bi moralo biti vsem poslancem omogočeno, da popolnoma opravljajo svoje parlamentarno delo;

2.      poziva Odbor za ustavne zadeve, naj črta vse določbe Poslovnika, ki so diskriminacijske za samostojne poslance.

Pravno obvestilo