ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 146kWORD 63k
14.5.2015
PE558.886v01-00
 
B8-0516/2014

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az Amerikai Egyesült Államok normatív és műszaki követelményeinek belefoglalásáról az Európai Bizottság jogalkotási javaslataiba


Sylvie Goddyn, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille d'Ornano, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Georg Mayer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, , Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa az Amerikai Egyesült Államok normatív és műszaki követelményeinek belefoglalásáról az Európai Bizottság jogalkotási javaslataiba  
B8‑0516/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

–       tekintettel az ENVI bizottság által a transzatlanti partnerségről (TTIP) szóló tárgyalások vonatkozásában a Bizottságnak tett ajánlásokról kiadott véleményre,

–       tekintettel a PETI bizottság által a transzatlanti partnerségről szóló tárgyalások vonatkozásában a Bizottságnak tett ajánlásokról kiadott véleményre,

A.     mivel visszatérő tendenciaként állapítja meg, hogy az Európai Bizottság jogalkotási javaslatokat terjeszt elő, amelyekben megelőlegezi az Amerikai Egyesült Államokkal való szabályozási konvergenciát;

B.     mivel az amerikai – nevezetesen az egészségügyi és az állatjóléti – normákat kevésbé tartják szigorúnak, mint az uniós és a tagállami normákat, ahogy azt számos petíció és polgári tüntetés jelzi;

C.     mivel a külkereskedelemért felelős európai biztos kezeskedik arról, hogy a transzatlanti megállapodás aláírása nem fogja maga után vonni az uniós és a tagállami normák szintjének csökkenését;

1.      sürgeti a Bizottságot, hogy 2015. június 1-jétől minden egyes javaslata vonatkozásában mérje fel az amerikai normák és gyakorlatok helyzetét, lehetővé téve ezáltal az uniós országok és az Amerikai Egyesült Államok közötti normatív és gyakorlati eltérés teljes körű ismeretét;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az aláírók nevével együtt a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamoknak.

 

Jogi nyilatkozat