PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 113kWORD 57k
26.5.2015
PE558.947v01-00
 
B8-0593/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pankkeja koskevista eurooppalaisista säännöistä


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pankkeja koskevista eurooppalaisista säännöistä  
B8-0593/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan komissio aikoo suhtautua veroluottoihin, joita pankit saavat valtioilta, riskitoimintona, ja katsoo, että tässä on olemassa se vaara, että Italian kaltaisten syrjäisten maiden pankit joutuvat kärsimään esimerkiksi ranskalaisten ja saksalaisten pankkien kustannuksella, joiden systeemiriski on suurempi;

B.     ottaa huomioon, että pankkien valvontaa koskeva nykyinen lähestymistapa perustuu vakavaraisuusvalvontaan, jonka perusajatuksena on, että kaikki riskit pankissa ja rahoituksessa ovat ennakoitavissa, jolloin kaikki pankit voivat ryhtyä mihin tahansa rahoitustoimintaan riskipääomalla, joka parametrien mukaan on riittävä;

C.     toteaa, että tämä lähestymistapa on kuitenkin osoittautunut haitalliseksi ja että suurten pankkiryhmien ja sijoitusryhmien tekemät suuren riskin sisältävät valinnat ovat syösseet äskettäin kriisiin ensin Amerikan ja sitten Euroopan markkinat;

1.      kehottaa komissiota harkitsemaan uudestaan pankkeja koskevia eurooppalaisia sääntöjä ja luomaan uudentyyppisen lähestymistavan, jossa otetaan huomioon rakenteellinen lähestymistapa, jonka mukaan kaikkia riskejä ei voida laskea ja ennakoida, ja toteaa, että tällä tavalla vähennettäisiin paitsi nykyisten eurooppalaisten yleispankkien systeemiriskiä, myös noudatettaisiin paremmin taloudellisen analyysin periaatteita.

Oikeudellinen huomautus