ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 281k
26.5.2015
PE558.947v01-00
 
B8-0593/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de Europese bankenregelgeving


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de Europese bankenregelgeving  
B8-0593/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Commissie van plan is de belastingkredieten waarop banken zich ten aanzien van de respectieve landen beroepen, als risicodragende activa te beschouwen en overwegende dat banken van de perifere landen, zoals Italië, het risico lopen zo gestraft te worden ten voordele van banken met een hogere systematische risicograad, zoals bijvoorbeeld banken in Frankrijk en Duitsland;

B.     overwegende dat de huidige benadering van bankcontroles er één van "prudentieel toezicht" is, volgens de redenering dat alle risico's in de bank- en financiële sector voorspelbaar zijn en dat elke bank daarom welke financiële activiteit dan ook kan uitoefenen zolang ze maar volgens de parameters over voldoende risicokapitaal beschikt;

C.     overwegende dat deze benadering contraproductief is gebleken en overwegende dat in het recent verleden de zeer risicovolle keuzes van banken- en investeringsgroepen eerst tot crises op de Amerikaanse markt hebben geleid en daarna tot crises op de Europese markt;

1.      vraagt de Commissie het Europees kader voor de bankenregelgeving te herzien en met een nieuwe benadering te komen, waarbij rekening wordt gehouden met een structuur waarin niet alle risico's berekenbaar en voorspelbaar zijn, waardoor niet alleen de systematische risicograad van de huidige Europese universele banken wordt verminderd, maar de beginselen van de economische analyse ook grotendeels worden geëerbiedigd.

Juridische mededeling