PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 57k
6.6.2015
PE558.948v01-00
 
B8-0594/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Isis-järjestön torjunnasta ja pakotteiden poistamisesta Syyrian arabivaltiota kohtaan


Edouard Ferrand

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Isis-järjestön torjunnasta ja pakotteiden poistamisesta Syyrian arabivaltiota kohtaan  
B8-0594/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     katsoo, että terroristijärjestö Isis eli niin sanottu Irakin ja Levanten islamilainen valtio on jihadistien organisoiman liikekannallepanon vuoksi vakava uhka Lähi-idän ja koko maailman turvallisuudelle;

B.     katsoo, että Syyrian hallitusjärjestelmän tukeminen huolimatta sen vakavista puutteista ihmisoikeusasioissa on tällä hetkellä ainoa ja viimeinen suojamuuri Isisin edessä;

1.      pyytää komissiota tarkastelemaan uudelleen Euroopan unionin kantaa, jonka mukaan yksinomaan Syyrian hallintojärjestelmään kohdistetaan pakotteita, ja toivoo, että Euroopan unionin jäsenvaltiot vahvistavat mahdollisimman pian uudelleen diplomaattisuhteensa Syyrian arabitasavallan kanssa;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

Oikeudellinen huomautus