PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 57k
26.5.2015
PE558.949v01-00
 
B8-0595/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


strategian määrittämisestä äärimmäisen köyhyyden lisääntymisen torjumiseksi Euroopan kansalaisten keskuudessa


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys strategian määrittämisestä äärimmäisen köyhyyden lisääntymisen torjumiseksi Euroopan kansalaisten keskuudessa  
B8-0595/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että eurooppalaisen tutkimuskeskuksen Bruegelin viime syksynä tekemässä tutkimuksessa ekonomisti Zsolt Darvas arvioi, että vähintään yhdeksän prosenttia Euroopan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella;

B.     ottaa huomioon, että yksistään Espanjassa köyhiä on runsaat 2,8 miljoonaa eli miljoona enemmän kuin vuonna 2008, että äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä lähentelee Italiassa kuutta miljoonaa ja että Kreikassa kaupat ovat tyhjillään, asunnottomien ruokalat täynnä ja vailla vakinaista asuntoa olevien henkilöiden määrä on kaksinkertaistunut;

1.      kehottaa komissiota suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla tuetaan näitä kansalaisia ja pysäytetään köyhyyden lisääntyminen Euroopan kansalaisten keskuudessa.

Oikeudellinen huomautus