PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 57k
26.6.2015
PE558.954v01-00
 
B8-0596/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


uusien huumausaineiden leviämisestä Euroopassa


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys uusien huumausaineiden leviämisestä Euroopassa  
B8-0596/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Belgiassa huumeita koskeva varhaisvaroitusjärjestelmä (Belgian Early Warning System on Drugs, BEWSD) on äskettäin paljastanut uuden vaarallisen okfentaniilipohjaisen huumausaineen leviämisen, ja toteaa, että okfentaniili on erittäin vahva opiaatti, jota yleensä käytetään terminaalivaiheessa olevien potilaiden kivunlievitykseen;

B.     panee merkille, että kyseisen aineen väärinkäyttö on lisännyt huomattavasti yliannostuksesta johtuvan kuoleman vaaraa, ja toteaa, että kyseinen uusi huumausaine on jo johtanut useiden ihmisten ja erityisesti nuorten kuolemaan Belgiassa ja muissa jäsenvaltioissa;

1.      kehottaa komissiota ryhtymään toimiin Euroopan kansalaisten ja erityisesti nuorten terveyden suojelemiseksi, kun otetaan huomioon tämän uuden huumausaineen leviämisen aiheuttamat vaarat.

Oikeudellinen huomautus