PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 59k
26.5.2015
PE558.951v01-00
 
B8-0597/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o rezultatima studije Međunarodne agencije za istraživanje raka


Mara Bizzotto

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o rezultatima studije Međunarodne agencije za istraživanje raka  
B8-0597/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) objavila da se dugom upotrebom mobitela bez slušalica u razdoblju od najmanje deset godina rizik od tumora mozga povećava za 40 %;

B.     budući da je navedena Agencija utvrdila da su radiofrekvencijska elektromagnetska polja vjerojatno kancerogena za ljude te da je talijanski Državni zavod za osiguranje od nezgoda na radu (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL) prvi upozorio na uzročno-posljedičnu vezu između prekomjerne upotrebe mobitela i pojave tumora na mozgu;

1.      poziva Komisiju da poduzme mjere kako bi se pokrenula izrada studije o tom problemu.

Pravna napomena