PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 57k
26.5.2015
PE558.953v01-00
 
B8-0599/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sosiaaliseen polkumyyntiin liittyvistä ilmiöistä ja ulkomaisista tilapäistyövoimaa välittävistä toimistoista Italiassa


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sosiaaliseen polkumyyntiin liittyvistä ilmiöistä ja ulkomaisista tilapäistyövoimaa välittävistä toimistoista Italiassa  
B8-0599/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että jotkut ulkomaiset tilapäistyövoimaa välittävät toimistot, jotka ovat asettautuneet maihin, joissa työvoimakustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin Italiassa, hyödyntävät unionin voimassaolevaa lainsäädäntöä tarjoten halpaa työvoimaa ja vaarantaen näin työntekijöiden oikeudet;

B.     ottaa huomioon, että Emilia Romagnan alueella tällainen Romaniaan asettautunut toimisto kehottaa yrityksiä ”selviämään talouskriisistä ottamalla töihin työntekijöitä, joilla on romanialainen työsopimus”; ottaa huomioon, että paikallisille yrityksille luvatut säästöt hipovat 40:tä prosenttia kokonaiskustannuksista, sillä italialaisen työnantajan pakollisiin velvoitteisiin eivät enää kuulu Italian kansalliselle työtapaturmavakuutuslaitokselle tai kansalliselle sosiaalihuollon laitokselle suoritettavat maksut ja sairaus- ja tapaturmasitoumukset eivätkä työsuhteen loppuessa maksettavat palkkiot (Tfr) tai kolmannentoista ja neljännentoista kuukauden palkka;

C.     ottaa huomioon, että erot jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmissä saavat aikaan vaarallisia vääristymiä sisämarkkinoilla ja edistävät tuotannon siirtymistä muualle, sillä jos tuetaan mahdollisuutta palkata ulkomaalaisia työntekijöitä Italian alueella tällaisin keinoin, se tarkoittaa kansallisten työehtosopimusten lakkauttamista ja rajun sosiaalisen polkumyynnin sallimista;

1.      kehottaa komissiota ryhtymään toimiin tämän ilmiön lakkauttamiseksi.

Oikeudellinen huomautus