PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 59k
1.6.2015
PE558.954v01-00
 
B8-0600/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sikojen tehokasvatuksesta ja hyvinvoinnista unionissa


Nicola Caputo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sikojen tehokasvatuksesta ja hyvinvoinnista unionissa  
B8‑0600/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon, että sikojen tehokasvatuksessa ei käytetä riittävästi materiaalia (esimerkiksi olkia, heinää, puuta, sahajauhoa tai turvetta), joka tarjoaisi sioille virikkeitä;

–       toteaa, että virikkeiden puutteesta voi olla vakavia seurauksia sikojen hyvinvoinnille,

–       ottaa huomioon Euroopassa parhaillaan keskustellun sikojen tehokasvatusta koskevan BREF-asiakirjan (Best Available Technique Reference), jossa parhaimpana käytettävissä olevana karsinan alustana pidetään raollista betonilattiaa, joka ei käytännössä tarjoa mitään mahdollisuutta käyttää olkia tai muuta samankaltaista virikemateriaalia;

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että sikojen tehokasvatuksessa unionissa käytetyt karsinaratkaisut eivät tarjoa sioille mahdollisuutta ympäristöä tutkivaan käyttäytymiseen;

B.     toteaa, että eläinten tutkiva toiminta ravinnon tai sopivan lepopaikan löytämiseksi sekä ympäristönsä kartoittamiseksi on välttämätöntä niiden hyvinvoinnille;

C.     toteaa, että tärkeimpänä syynä kasvatettavien sikojen epänormaaliin tai vaaralliseen käyttäytymiseen, kuten kannibalismiin ja liialliseen aggressiivisuuteen, pidetään tutkivan käyttäytymisen mahdollisuuden puutetta;

D.     kehottaa komissiota selvittämään karsinoiden virikkeellisyyden parantamiseen parhaiten soveltuvat menetelmät tehosikaloissa kasvatettavien sikojen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Oikeudellinen huomautus