ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 281k
1.6.2015
PE558.954v01-00
 
B8-0600/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over intensieve veehouderijen en het welzijn van varkens in Europa


Nicola Caputo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over intensieve veehouderijen en het welzijn van varkens in Europa  
B8-0600/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontbreken bij intensieve veehouderijen van voldoende materiaal om varkens hun exploratieactiviteiten te laten ontplooien (bijvoorbeeld stro, hooi, hout, zaagsel of turf),

–       gezien het feit dat het welzijn van varkens hierdoor ernstig in gevaar kan worden gebracht,

–       gezien de discussie die momenteel in Europa wordt gevoerd rond het BREF-document (Best Available Technique Reference) voor de intensieve varkenshouderij, waarin betonnen roostervloeren als best beschikbare techniek worden genoemd, die het praktisch onmogelijk maken om stro en andere vergelijkbare milieuverrijkende middelen ter beschikking te stellen,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de huisvestingsvoorwaarden in Europese intensieve varkenshouderijen het varkens onmogelijk maken om exploratiegedrag te vertonen;

B.     overwegende dat dit exploratiegedrag, dat varkens vertonen om voedsel of een geschikte rustplaats te vinden en de omgeving te verkennen, bepalend is voor hun welzijn;

C.     overwegende dat het niet kunnen vertonen van dit exploratiegedrag wordt genoemd als eerste oorzaak van abnormaal en gevaarlijk gedrag bij varkens in veehouderijen, zoals kannibalisme en overmatige agressiviteit;

D.     verzoekt de Commissie de meest geschikte strategieën aan te wijzen voor milieuverrijking binnen boxen om de gezondheid en het welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij te verbeteren.

Juridische mededeling