ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 145kWORD 62k
12.6.2015
PE558.958v01-00
 
B8-0604/2015

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


garanciák nyújtásáról és nyomon követési rendszer létrehozásáról az európai alapoknak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előfinanszírozása céljából történő igénybevételéhez


Dominique Martin, Louis Aliot, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Sylvie Goddyn, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Sophie Montel, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay, Marie-Christine Arnautu, Jean-François Jalkh, Florian Philippot, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Gerolf Annemans

Az Európai Parlament állásfoglalása garanciák nyújtásáról és nyomon követési rendszer létrehozásáról az európai alapoknak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előfinanszírozása céljából történő igénybevételéhez  
B8‑0604/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0046),

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményeire (A8-0000/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel az Európai Szociális Alapot már igénybe veszik számos program finanszírozásához és mivel forrásai nem korlátlanok;

B.     emlékeztetve, hogy teljes átláthatóság szükséges a programok feltételeit illetően annak garantálása érdekében, hogy nem részesülnek más európai vagy nemzeti alapok támogatásából és azért, hogy bizonyosak lehessünk valós hozzáadott értékükben, illetve munkahely-teremtési potenciáljukban;

1.      kéri, hogy hozzanak létre egy nyomon követési rendszert a kiosztott pénzeszközök felhasználási módjának felügyelete és megfelelő felhasználásuk garantálása érdekében;

2.      ennek keretében kéri, hogy rendszeres időközönként készüljön részletes kiadási kimutatás, amit megküldenek a mentesítésért felelős hatóságnak, és hogy az Európai Parlamentet és képviselőit is vonják be a nyomon követésbe.

 

Jogi nyilatkozat