PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 58k
14.5.2015
PE558.960v01-00
 
B8-0606/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Tobrukissa toimivalle hallitukselle määrättyjen pakotteiden poistamisesta


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Tobrukissa toimivalle hallitukselle määrättyjen pakotteiden poistamisesta  
B8-0606/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     katsoo, että Tobrukissa toimiva Libyan hallitus on maan ainoa laillinen hallitus, sillä demokraattisesti valittu parlamentti on valinnut sen, ja toteaa, että naiset ovat voimakkaasti edustettuina hallituksessa;

B.     toteaa, että kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni ovat kansainvälisen oikeuden mukaisesti määränneet Libyan hallitukselle aseiden myyntiä koskevia rajoittavia toimenpiteitä;

C.     panee merkille, että Tobrukissa toimivan hallituksen politiikka ei ole missään yhteydessä aikaisemman diktatuurihallinnon harjoittamaan politiikkaan, ja toteaa, että diktatuurihallinto on myötävaikuttanut siihen, että pakotteita sovelletaan edelleen, vaikka nykyinen hallitus on demokraattisesti valittu ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja;

D.     katsoo, että Tobrukissa toimiva hallitus on Libyan ainut maallinen, demokraattinen ja laillinen johto ja ainoastaan sen joukot pystyvät torjumaan demokratian vastaisten ääri-islamilaisten terroristien hirmutekoja;

1.      pitää tärkeänä, että Tobrukissa toimivalle lailliselle hallitukselle luodaan edellytykset toimia terroristiryhmiä vastaan, palauttaa demokraattinen järjestys Libyassa ja lopettaa Libyan maaperällä harjoitettava ihmiskauppa;

2.      vaatii toteuttamaan kiireesti lainsäädäntötoimia, joilla poistetaan Tobrukissa toimivalle hallitukselle määrätyt pakotteet.

Oikeudellinen huomautus