ONTWERPRESOLUTIE
PDF 134kWORD 58k
14.5.2015
PE558.960v01-00
 
B8-0606/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over intrekking van de sancties tegen de regering in Tobruq


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over intrekking van de sancties tegen de regering in Tobruq  
B8-0606/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Libische regering in Tobruq de enige wettige regering van Libië is, die gekozen is door een democratisch gekozen parlement en waarin de vrouwen ruimschoots vertegenwoordigd zijn;

B.     overwegende dat de beperkende maatregelen met betrekking tot de verkoop van wapens, die de internationale gemeenschap en de EU aan Libië hebben opgelegd, volgens het internationaal recht tegen die regering gericht zijn;

C.     overwegende dat de regering in Tobruq op geen enkele wijze een politiek verlengstuk vormt van de vroegere dictatuur en zelfs heeft bijgedragen tot de val daarvan, en dat het dus onjuist lijkt de sancties te blijven toepassen tegen een democratisch gekozen regering die de internationale rechtsregels op het gebied van de mensenrechten naleeft;

D.     overwegende dat de regering in Tobruq de enige seculiere, democratische en wettige kracht is op het Libische grondgebied en het enige bolwerk tegen de barbaarse handelingen van de antidemocratische en terroristische groeperingen die verbonden zijn met het islam-fundamentalisme;

1.      acht het belangrijk dat de wettige regering in Tobruq in staat gesteld wordt op te treden tegen de opmars van terroristische groeperingen, de democratische orde in Libië te herstellen en een einde te maken aan de mensenhandel die over Libisch grondgebied bedreven wordt;

2.      stelt derhalve voor met spoed wetgevingsmaatregelen te nemen met het oog op de intrekking van de sancties waaronder de regering in Tobruq gebukt gaat.

Juridische mededeling