PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 58k
10.6.2015
PE558.966v01-00
 
B8-0612/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


luotonsaannin tiukentamisesta sekä siitä, että EU:n on vaadittava italialaisia pankkeja täyttämään velvoitteensa


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselma luotonsaannin tiukentamisesta sekä siitä, että EU:n on vaadittava italialaisia pankkeja täyttämään velvoitteensa  
B8-0614/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan keskuspankki ryhtyi 9. huhtikuuta ostamaan pankkien hallussa olevia valtion obligaatioita (nk. määrällinen elvytys);

B.     toteaa, että suunnitelman tarkoituksena oli vapauttaa varoja yrityksille ja kotitalouksille;

C.     ottaa huomioon, että EKP ostaa kuukausittain italialaisilta pankeilta 7 miljardin euron arvosta valtion velkakirjoja ja obligaatioita;

D.     toteaa, että näistä ostoista huolimatta italialaisten pankkien lainananto kotitalouksille ja yrityksille on (Italian keskuspankilta saatujen tietojen mukaan) vähentynyt 1,4 prosenttia;

1.      kehottaa komissiota ja Euroopan keskuspankkia muistuttamaan italialaisia pankkeja niiden velvoitteista ja uhkaamaan niitä poissulkemisella määrällistä elvytystä koskevasta suunnitelmasta:

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselmaesityksen komissiolle, Euroopan keskuspankille, Italian keskuspankille sekä Italian talous- ja raha-asiain ministeriölle.

Oikeudellinen huomautus