PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 59k
4.6.2015
PE558.967v01-00
 
B8-0613/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


vammaisten hyväksi harjoitettavasta osallistavasta työllisyyspolitiikasta Euroopassa


Dominique Bilde, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vammaisten hyväksi harjoitettavasta osallistavasta työllisyyspolitiikasta Euroopassa   
B8‑0613/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 ja 26 artiklan,

–       ottaa huomioon direktiivin 2000/78/EY,

–       ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon Euroopan vammaisstrategian 2010–2020,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että vammaisuudesta (lievästä tai vaikeasta) kärsii yksi ihminen kymmenestä Euroopan unionissa, eli yhteensä 80 miljoonaa ihmistä;

B.     ottaa huomioon, että "kohtuullisen mukauttamisen" käsite velvoittaa työnantajat mukauttamaan työpaikan niin hyvin kuin mahdollista vammaisille sopivaksi seuraamusten uhalla;

C.     ottaa huomioon, että 16 prosenttia unionin väestöstä kärsii jostakin vammasta;

D.     ottaa huomioon, että vammaisten työttömyysaste on kaksi kertaa korkeampi kuin sellaisten henkilöiden työttömyysaste, jotka eivät ole vammaisia;

1.      kannustaa komissiota ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin vammaisten työllisyysasteen nostamiseksi;

2.      katsoo, että on tarpeen investoida huomattavasti uuteen tieto- ja viestintäteknologiaan sekä vammaisille esteettömien julkisten rakennusten saattamiseen normien mukaiseksi;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

Oikeudellinen huomautus