PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 58k
9.6.2015
PE558.969v01-00
 
B8-0615/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kaupan vapauttamisen keskeyttämisestä


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kaupan vapauttamisen keskeyttämisestä   
B8-0615/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     katsoo, että Maailman kauppajärjestön edistämä ja Euroopan unionin tukema massiivinen sääntelyn purkaminen painaa palkkoja alas teollisuusmaissa;

B.     toteaa, että tämä politiikka on useiden tutkimusten mukaan johtanut teollisuustyöpaikkojen menetykseen Yhdysvalloissa;

C.     ottaa huomioon, että Ranskan valtionvarainministeriön teettämän tutkimuksen mukaan 45 prosenttia teollisuustyöpaikkojen menetyksistä johtuisi kansainvälisestä kilpailusta;

D.     toteaa, että lisääntyvä kansainvälinen kilpailu työmarkkinoilla johtaa palkkojen alenemiseen ja työntekijöiden siirtymiseen paremmin palkatuista teollisuuden työpaikoista palvelualoille;

E.     ottaa huomioon, että Euroopan unioni on aloittanut useita kauppaneuvotteluja erityisesti Yhdysvaltojen kanssa kaupan edelleen vapauttamiseksi;

1.      kehottaa komissiota keskeyttämään kaupan vapauttamisen ja selvittämään kyseisten toimien todelliset vaikutukset EU:n kansalaisten elämään;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

Oikeudellinen huomautus