ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 59k
9.6.2015
PE558.969v01-00
 
B8-0615/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de vaststelling van een moratorium op de liberalisering van de handel


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de vaststelling van een moratorium op de liberalisering van de handel  
B8-0615/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het beleid van verregaande deregulering onder impuls van de Wereldhandelsorganisatie, en overgenomen door de Europese Unie, leidt tot een neerwaartse druk op de lonen in ontwikkelde landen;

B.     overwegende dat dit beleid in de Verenigde Staten volgens verscheidene studies heeft geleid tot banenverlies in de industrie;

C.     overwegende dat volgens een studie van de Franse Schatkist 45 % van het banenverlies in de Franse industrie te wijten zou zijn aan internationale concurrentie;

D.     overwegende dat naarmate een vakgebied meer blootstaat aan internationale concurrentie de lonen dalen en werknemers worden herschikt van beter betaalde banen in de industrie naar banen in de dienstensector;

E.     overwegende dat de Europese Unie is gestart met een reeks handelsbesprekingen, in het bijzonder met de Verenigde Staten, om steeds meer vrijhandel te creëren;

1.      verzoekt de Commissie een moratorium op de liberalisering van de handel vast te stellen, om de werkelijke impact van dit beleid op de levensstandaard van de Europese volkeren na te gaan;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.

Juridische mededeling