PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 59k
9.6.2015
PE558.970v01-00
 
B8-0616/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o borbi protiv kružnih poreznih prijevara


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv kružnih poreznih prijevara  
B8-0616/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je ukljanjanjem fiskalnih granica i carinskih kontrola na unutarnjim granicama Europske unije došlo do pojave takozvanih „kružnih” poreznih prijevara;

B.     budući da se takva vrsta prijevare unutar EU-a na razini država članica odražava u gubitku prihoda od poreza (u slučaju Francuske Komisija je procijenila da je riječ o otprilike 25 000 000 000 EUR), što može dovesti do povrede pravila tržišnog natjecanja praksom umjetnog podcjenjivanja prodajnih cijena;

C.     budući da se od primjene Ugovora iz Maastrichta udio prihoda od poreza u Francuskoj spustio ispod razine prosjeka ostalih zemalja članica OECD-a;

D.     budući da razrezi poreza nisu iznosili znatno više od nule, uzme li se u obzir da su trgovačka društva na koja se razrezi odnose često već prestala postojati;

1.      traži od Komisije da osmisli carinski postupak bilježenja protoka robe te preispita dogmu o slobodnom kretanju kapitala;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji.

Pravna napomena