PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 118kWORD 59k
9.6.2015
PE558.971v00-00
 
B8-0617/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudelleenkansallistamisesta


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudelleenkansallistamisesta  
B8-0617/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) äskettäinen uudistus on johtanut lainsäädännön ennenkuulumattomaan monimutkaisuuteen;

B.     ottaa huomioon, että YMP:n "vihreyttämispolitiikka" on johtanut kriteerien hajautumiseen ja että vihreiden tukien osuus on jo 30 prosenttia kaikista tuista;

C.     toteaa, että vuonna 2014 komissio arvioi, että tukioikeudet määrittelevä pinta-alojen valvonta oli riittämätöntä Ranskassa ja johti liian suuriin maksuihin, mikä merkitsi miljardin euron takaisinmaksuja ranskalaisten veronmaksajien vahingoksi;

D.     toteaa, että YMP:stä tuetaan yhä enemmän suuria tiloja ja yrityksiä; toteaa, että näin ollen 60 prosenttia eurooppalaisista tiloista saa alle 20 prosenttia kokonaistuista;

E.     toteaa, että Ranska on unionin talousarvion nettomaksaja (9,4 neljän miljardin euron summalla), YMP:n tuet mukaan luettuina;

F.     toteaa, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti julkisiin toimiin on turvauduttava sen mukaan, mikä on ongelmien ratkaisemiseksi parasta;

1.      vaatii komissiota uudelleenkansallistamaan maatalouspolitiikan.

Oikeudellinen huomautus