ONTWERPRESOLUTIE
PDF 140kWORD 282k
9.6.2015
PE558.972v01-00
 
B8-0618/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de geplande verdwijning van het statuut van openbare instelling op commercieel en industrieel gebied in het kader van wetgeving over staatssteun


Sophie MONTEL, Dominique BILDE, Florian PHILIPPOT

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de geplande verdwijning van het statuut van openbare instelling op commercieel en industrieel gebied in het kader van wetgeving over staatssteun  
B8-0618/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de openbare instelling op commercieel en industrieel gebied (établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC) een van de rechtsvormen is die economische tussenkomst in de hoedanigheid van Franse openbare dienst kan hebben;

B.     overwegende dat het aantal openbare exploitanten aanzienlijk is gedaald wegens de opeenvolgende hevige crises of de gevolgen van de globalisering en de wetgeving van de Europese Unie (meer bepaald op het vlak van staatssteun);

C.     overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van een procedure van de Commissie tegen la Poste heeft geoordeeld dat het statuut van la Poste als openbare instelling op commercieel en industrieel gebied een vorm van staatssteun is omdat daardoor de toepassing van de procedure voor de sanering van ondernemingen niet mogelijk is, en dat het op een "onbeperkte garantie" lijkt;

D.     overwegende dat dit besluit dus gevolgen kan hebben voor het statuut van openbare instelling op commercieel en industrieel gebied en van de SNCF in het bijzonder;

E.     overwegende dat het concept zelf van Franse openbare dienst ter discussie wordt gesteld omdat deze veronderstelde garantie voortvloeit uit het beginsel dat bezittingen van publiekrechtelijke rechtspersonen niet in beslag kunnen worden genomen, waarvan het principe van continuïteit van de openbare dienstverlening aan de basis ligt;

1.      vraagt de Commissie het statuut van openbare instelling op commercieel en industrieel gebied expliciet uit te sluiten van haar controle op staatssteun.

Juridische mededeling