NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 59k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o výskytu kormoránů v Unii


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Návrh usnesení Evropského parlamentu o výskytu kormoránů v Unii  
B8-0619/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na směrnici Rady 79/409/EHS,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle Komise mají kormoráni lokální vliv na populaci ryb(1);

B.     vzhledem k tomu, že zásada subsidiarity je základním prvkem Unie a že členské státy a územní komunity jsou pro účely účinného zvládání místních problémů těmi nejvhodnějšími subjekty;

1.      žádá Komisi, aby vypracovala hodnotící analýzu týkající se výskytu kormoránů a jejich vlivu na populaci ryb v celé Unii a aby uvedla rizika, která této populaci hrozí na úrovni jednotlivých států;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

(1)

Odpověď Komise E-003878/2015 na otázku k písemnému zodpovězení „Stav evropského programu řízení populace kormoránů v členských státech“.

Právní upozornění