FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 59k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om forekomsten af skarver i Unionen


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forekomsten af skarver i Unionen  
B8‑0619/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union,

–       der henviser til Rådets direktiv 79/409/EØF,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Kommissionen vurderer, at skarver har en indvirkning på den lokale fiskebestand(1);

B.     der henviser til, at nærhedsprincippet udgør et grundlæggende element i Unionen, og at medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder mest effektivt kan håndtere lokale problemer;

1.      opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en evalueringsrapport om forekomsten af skarver, og hvilken indvirkning de har på fiskebestande i hele Unionen, og oplyse om risiciene for disse bestande på nationalt plan;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

 

(1)

Kommissionens svar E-003878/2015 på den skriftlige forespørgsel om evalueringen af den europæiske plan for forvaltning af skarver i medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse