PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 124kWORD 60k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o prisutnosti kormorana u Uniji


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o prisutnosti kormorana u Uniji  
B8-0619/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 5. Ugovora o Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 79/409/EEZ,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da Komisija procjenjuje da kormorani imaju lokalni utjecaj na riblje stokove(1);

B.     budući da je načelo supsidijarnosti temeljni element Unije i da se lokalni problemi najučinkovitije rješavaju na razini država i lokalnih i regionalnih jedinica;

1.      traži od Komisije da preispita procjenu o prisutnosti kormorana i o njihovom utjecaju na riblje stokove u cijeloj Uniji te da navede rizike za te stokove na nacionalnoj razini;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1)

Odgovor Komisije E-003878/2015 na pisano pitanje o ishodu europskog plana za upravljanje populacijama kormorana u državama članicama.

Pravna napomena