ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 61k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az Unióban élő kárókatonákról


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa az Unióban élő kárókatonákról  
B8‑0619/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkére,

–       tekintettel a 79/409/EK tanácsi irányelvre,

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel a Bizottság véleménye szerint a kárókatonák jelenléte helyi szinten közvetlenül kihat a halállományra(1);

B.     mivel a szubszidiaritás elve az Unió egyik alappillére, és mivel a tagállamok és a területi önkormányzatok szintjén lehet a leghatékonyabban kezelni a helyi problémákat;

1.      felkéri a Bizottságot, hogy készítsen az egész Unióra kiterjedő mérleget a kárókatonák jelenlétéről és a halállományra gyakorolt hatásukról, valamint tagállamokra lebontva értékelje a halállományra nézve fennálló kockázatokat;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.

 

(1)

A Bizottság válasza az E-003878/2015 számú, az európai kárókatona-állomány gazdálkodási terv mérlegéről szóló írásbeli választ igénylő kérdésre.

Jogi nyilatkozat