PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 60k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kormoranų populiacijų Sąjungoje


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kormoranų populiacijų Sąjungoje  
B8-0619/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 79/409/EEB,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Komisija mano, jog kormoranai daro vietos lygmens poveikį žuvų ištekliams(1);

B.     kadangi subsidiarumo principas yra esminis Sąjungos principas ir valstybės narės bei savivaldos institucijos vietos problemas sprendžia veiksmingiausiai;

1.      prašo Komisijos parengti visos Sąjungos kormoranų populiacijų ir jų daromo poveikio žuvų ištekliams vertinimą ir nustatyti šiems ištekliams gresiančius nacionalinio lygmens pavojus;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

(1)

Komisijos atsakymas raštu E-003878/2015 į klausimą „Europos kormoranų populiacijos valdymo Europos Sąjungoje plano vertinimas“.

Teisinis pranešimas