PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 61k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la prezența cormoranilor pe teritoriul Uniunii


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la prezența cormoranilor pe teritoriul Uniunii  
B8-0619/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere Directiva 79/409/CEE a Consiliului,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Comisia consideră că cormoranii au un impact local asupra stocurilor de pește(1);

B.     întrucât principiul subsidiarității este un element de bază al Uniunii și întrucât statele și autoritățile regionale și locale constituie cele mai eficiente niveluri în ceea ce privește problemele locale,

1.      invită Comisia să elaboreze un bilanț de evaluare referitor la prezența cormoranilor și la impactul acestora asupra stocurilor de pește din întreaga Uniune și să prezinte în detaliu riscurile pentru aceste stocuri la nivel național;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

(1)

Răspunsul E-003878/2015 al Comisiei la întrebarea cu solicitare de răspuns scris „Bilanțul planului european de gestionare a cormoranilor în statele membre”.

Notă juridică