PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 60k
1.6.2015
PE558.973v01-00
 
B8-0619/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o prisotnosti kormoranov v Uniji


Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Sophie Montel, Dominique Martin, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prisotnosti kormoranov v Uniji  
B8-0619/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji,

–       ob upoštevanju Direktive Sveta št. 79/409/EGS;

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker Komisija navaja, da imajo kormorani lokalen vpliv na ribje staleže(1);

B.     ker je načelo subsidiarnosti temeljni element Unije in se lokalni problemi najučinkoviteje rešujejo na državni ravni ter na ravni regionalnih in lokalnih organov;

1.      poziva Komisijo, naj pripravi analizo o populaciji kormoranov in njihovem vplivu na ribje staleže v vsej Uniji in tudi navede tveganja za te staleže na ravni držav članic;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.

(1)

Odgovor Komisije E-003878/2015 na vprašanje za pisni odgovor z naslovom Pregled evropskega načrta za upravljanje populacije kormoranov v državah članicah.

Pravno obvestilo