PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 103kWORD 59k
17.6.2015
PE558.976v01-00
 
B8-0621/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


elintarvikearomien merkinnästä


Mireille D'Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselma elintarvikearomien merkinnöistä  
B8-0621/2015

–       ottaa huomioon elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22. kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/388/ETY(1),

–       ottaa huomioon elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/388/ETY täydentämisestä 16. tammikuuta 1991 annetun komission direktiivin 91/71/ETY(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että Ranskassa on löydetty eläinperäisiä aineita vihannessäilykkeissä;

B.     toteaa, että kyseessä on eettinen ja terveyttä uhkaava ongelma;

C.     toteaa, että kyseiset direktiivit sisältävät aromien määrittelyä koskevia epämääräisyyksiä, kuten "aromia, joka on suoraan peräisin aineesta tai valmisteesta, jota esiintyy eläin- tai kasviperäisessä aineessa", on pidettävä "luontaisena aromina";

D.     katsoo, että avoimuusperiaatteen noudattaminen on olennaista elintarviketurvallisuuden korkean tason säilyttämiselle;

1.      pyytää komissiota viipymättä muuttamaan säädöksiään siten, että merkinnöissä tehdään selkeä ero kasviperäisten ja eläinperäisten aromien välillä;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

 

(1)

EYVL L 184, 15.7.1988, s. 61.

(2)

EYVL L 42, 15.2.1991, s. 25.

Oikeudellinen huomautus