PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 102kWORD 57k
26.5.2015
PE558.977v01-00
 
B8-0622/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Italian nuorisotyöttömyydestä


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Italian nuorisotyöttömyydestä  
B8-0622/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Istatin viimeisimpien tilastojen mukaan Italian työttömyysaste on noussut 12,7 prosenttiin ja nuorisotyöttömyysaste 42,6 prosenttiin;

B.     toteaa, että Italiassa työttömiä nuoria on 40 000 enemmän kuin helmikuussa 2014 ja että unionissa on vähintään 4,4, miljoonaa nuorta täysin vailla työtä;

C.     toteaa, että Eurostatin mukaan Italiassa on EU:n kuudenneksi korkein työttömyysaste Kreikan (26,0 prosenttia joulukuussa 2014), Espanjan (23,2 prosenttia), Unkarin (18,5 prosenttia), Kyproksen (16,3 prosenttia) ja Portugalin (14,1 prosenttia) jälkeen;

1.      kehottaa komissiota toteuttamaan erityistoimia Italian nuorisotyöttömyyden nousun estämiseksi.

Oikeudellinen huomautus