ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 57k
26.5.2015
PE558.977v01-00
 
B8-0622/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de jeugdwerkloosheid in Italië


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de jeugdwerkloosheid in Italië  
B8-0622/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de werkloosheid in Italië volgens de laatste door Istat verzamelde gegevens afgelopen maand februari is gestegen tot 12,7 %, terwijl de werkloosheid onder jongeren is opgelopen tot 42,6 %;

B.     overwegende dat er in Italië minstens 40 000 werkloze jongeren meer zijn dan in februari 2014, terwijl in Europa minstens 4,4 miljoen jongeren volstrekt inactief zijn;

C.     overwegende dat de Italiaanse werkloosheid volgens de gegevens van Eurostat de op vijf na hoogste is in de EU, na Griekenland (26,0 %, cijfer van december 2014), Spanje (23,2 %), Hongarije (18,5 %), Cyprus (16,3 %) en Portugal (14,1 %);

1.      verzoekt de Commissie buitengewone maatregelen te nemen om deze trend van stijgende jeugdwerkloosheid in Italië om te buigen.

Juridische mededeling