ONTWERPRESOLUTIE
PDF 134kWORD 57k
18.6.2015
PE558.981v01-00
 
B8-0625/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verbod op de slachting van haantjes


Dominique Bilde, Sophie Montel

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verbod op de slachting van haantjes  
B8-0625/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren voor de periode 2012-2015,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat veel ondernemingen voor het uitbroeden van eieren massaal haantjes elimineren;

B.     overwegende dat vermaling en verstikking in zakken de twee meest gebruikte slachtmethodes;

C.     overwegende dat Duitsland heeft aangekondigd het opofferen van haantjes in broederijen binnenkort op nationaal niveau te verbieden;

D.     overwegende dat deze barbaarse methode indruist tegen de strategie van de Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren;

1.      vraagt de Europese Unie de lidstaten aan te moedigen het opofferen van haantjes door broederijen te verbieden;

2.      vraagt de Unie onderzoek te steunen naar methodes om het geslacht van kuikens vóór de geboorte te bepalen zodat haantjes vroegtijdig in het ei kunnen worden geselecteerd en hun slachting kan worden vermeden;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling