ONTWERPRESOLUTIE
PDF 140kWORD 58k
18.6.2015
PE558.983v01-00
 
B8-0627/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de inefficiëntie van de strijd tegen detacheringsfraude en de rol van interimbureaus voor de explosie van het aantal gedetacheerde werknemers


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Bernard Monot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de inefficiëntie van de strijd tegen detacheringsfraude en de rol van interimbureaus voor de explosie van het aantal gedetacheerde werknemers  
B8-0627/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het aantal gedetacheerde werknemers in Frankrijk in 2014 is gestegen tot 230 000, een stijging met 8 %, waarbij de 220 000 tot 300 000 gedetacheerde werknemers moeten worden geteld die illegaal zijn;

B.     overwegende dat de recente wijziging van de Europese wetgeving ter bestrijding van oneerlijke sociale concurrentie en detacheringsfraude niets oplost, door de moeilijkheden met de tenuitvoerlegging ervan en door het gebrek aan medewerking van sommige lidstaten, die voortdurend nieuwe vertragingsmanoeuvres uitvoeren en valse detacheringsbewijzen afgeven;

C.     overwegende dat uitzendondernemingen een belangrijke rol spelen bij de toename van het aantal gedetacheerde werknemers, doordat in de periode 2004-2012 het aantal door uitzendondernemingen in Frankrijk gedetacheerde werknemers is gestegen met 3 384 %, tegen 965 % voor het totale aantal gedetacheerde werknemers;

D.     overwegende dat het systeem van detachering intrinsiek niet kan worden hervormd;

1.      verzoekt de Commissie de regeling af te schaffen of anders interimbureaus en soortgelijke instanties van legale detachering uit te sluiten;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.

 

Juridische mededeling