ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 282k
18.6.2015
PE558.984v01-00
 
B8-0628/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verbod op de bouw van nieuwe dolfinaria in Europa en het eerbiedigen van de levensomstandigheden van walvisachtigen


Dominique Bilde, Sophie Montel

Ontwerpresolutie over het verbod op de bouw van nieuwe dolfinaria in Europa en het eerbiedigen van de levensomstandigheden van walvisachtigen  
B8-0628/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat volgens meerdere deskundigen en dierenartsen de omstandigheden waarin dolfijnen in gevangenschap leven, omstreden zijn en deze dieren niet in staat stellen om behoorlijk te leven;

B.     overwegende dat, wanneer dolfijnen in een dolfinarium leven, niet kan worden voldaan aan hun materiële behoeften, zoals het jagen of het afleggen van lange afstanden;

C.     overwegende dat de levensverwachting van een dolfijn in gevangenschap veel korter is die van een in het wild levende dolfijn;

D.     overwegende dat een aantal Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Kroatië, dolfinaria reeds hebben verboden;

1.      is van mening dat de EU het bouwen van nieuwe dolfinaria op haar grondgebied zou moeten verbieden;

2.      moedigt de Commissie ertoe aan maatregelen vast te stellen ter verbetering van de levensomstandigheden van dolfijnen in gevangenschap;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling