NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 61k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře zvyšování povědomí o Aspergerově syndromu


Dominique Bilde, Sophie Montel

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře zvyšování povědomí o Aspergerově syndromu  
B8-0629/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020(1),

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Aspergerův syndrom je pervazivní vývojová porucha neurologického původu;

B.     vzhledem k tomu že tento syndrom je považován za vysoce funkční autismus, protože osoby s Aspergerovým syndromem nevykazují snížené poznávací schopnosti;

C.     vzhledem k tomu, že hlavními rysy Aspergerova syndromu jsou porucha sociálních vztahů a komunikace, zájmy omezené na několik oblastí, motorická neobratnost a specifická smyslová citlivost;

1.      žádá, aby Evropská komise vypracovala plán zvýšení povědomí veřejnosti o Aspergerově syndromu a zapojila se v oblasti vzdělávání zdravotnického personálu a zaměstnanců v oblasti péče o malé děti;

2.      vyzývá Komisi, aby investovala do programů výzkumu a vývoje behaviorálních metod;

3.      vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily lepší profesní začlenění osob s Aspergerovým syndromem prostřednictvím zesílené podpory a přizpůsobení pracovišť;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

(1)

COM(2010)0636.

Právní upozornění