FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 57k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


støtte til og bevidstgørelse om Aspergers syndrom


Dominique Bilde, Sophie Montel

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtte til og bevidstgørelse om Aspergers syndrom  
B8‑0629/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den europæiske handicapstrategi 2010-2020(1),

–       der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Aspergers syndrom hører til gruppen af gennemgribende udviklingsforstyrrelser af neurologisk oprindelse;

B.     der henviser til, at syndromet er ligestillet med en mild form for autisme, idet en person med Asperger er intellektuelt normalt fungerende;

C.     der henviser til, at de vigtigste karakteristika ved Aspergers syndrom er ændringer i de sociale relationer og kommunikationsproblemer, særinteresser, visse motoriske problemer og en særlig form for følsomhed;

1.      opfordrer Kommissionen til at iværksætte en oplysningskampagne for den brede offentlighed om Aspergers syndrom og til at sikre uddannelse af sundhedspersonale og personale, der tager sig af små børn;

2.      opfordrer Kommissionen til at investere i forsknings- og udviklingsprogrammer inden for adfærdsmønstre;

3.      opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at integrere personer med Asperger på arbejdspladsen ved at vedkommende støttes og arbejdspladsen tilpasses;

4.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaterne.

 

(1)

COM(2010)0636.

Juridisk meddelelse