PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 60k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o potpori podizanju razine svijesti o Aspergerovu sindromu


Dominique Bilde, Sophie Montel

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o potpori podizanju svijesti o Aspergerovu sindromu  
B8-0629/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. – 2020(1),

–       uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je Aspergerov sindrom pervazivni razvojni poremećaj čiji je uzrok neurološke prirode

B.     budući da je taj sindrom izjednačen s autizmom s visokom funkcionalnošću jer osobe s Aspergerovim sindromom nemaju mentalnu retardaciju;

C.     budući da su glavne karakteristike Aspergerova sindroma problemi u društvenim odnosima i komunikaciji, interesi ograničeni na manji broj predmeta, motorička nespretnost i posebna senzorna osjetljivost;

1.      poziva Komisiju da pokrene plan podizanja svijesti javnosti o Aspergerovu sindromu i pomogne osposobljavanju osoba zaposlenih u području zdravstva i brige o djeci;

2.      potiče Komisiju da ulaže u istraživačke programe i razvoj biheviorističih metoda;

3.      potiče Komisiju i države članice da pomognu osobama s Aspergerovim sindromom da se bolje integriraju u radnom okruženju većom pomoći i prilagodbom mjesta rada;

4.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

(1)

COM(2010)0636.

Pravna napomena