PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 60k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


parama Aspergerio sindromą turintiems asmenims ir informuotumo apie šį sindromą didinimas


Dominique Bilde, Sophie Montel

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl paramos Aspergerio sindromą turintiems asmenims ir informuotumo apie šį sindromą didinimo  
B8-0629/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į dokumentą „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios(1),

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Aspergerio sindromas yra paplitęs neurologinis vystymosi sutrikimas;

B.     kadangi šis sindromas laikomas aukštesnio lygio autizmo forma, nes Aspergerio sindromą turintys asmenys nepasižymi intelekto sutrikimu;

C.     kadangi pagrindiniai Aspergerio sindromo bruožai yra socialinių santykių ir bendravimo sutrikimai, išskirtinis domėjimas kokia nors viena sritimi, nerangus judėjimas ir padidėjęs sensorinis jautrumas;

1.      prašo Komisijos parengti visuomenės informuotumo apie Aspergerio sindromą didinimo planą kartu parengiant mokymus sveikatos priežiūros specialistams ir ankstyvosios vaikystės pedagogams;

2.      ragina Komisiją investuoti į elgsenos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas;

3.      ragina Komisiją ir valstybes nares geriau integruoti Aspergerio sindromą turinčius asmenis į darbo rinką – labiau juo remti ir pritaikyti darbo vietas;

4.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai ir valstybėms narėms.

(1)

COM(2010)0636.

Teisinis pranešimas