PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 62k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sprijinul și sensibilizarea în ceea ce privește sindromul Asperger


Dominique Bilde, Sophie Montel

Propunerea de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sprijinul și sensibilizarea în ceea ce privește sindromul Asperger  
B8-0629/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap(1),

–       având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât sindromul Asperger este o tulburare de origine neurologică care afectează în mod generalizat dezvoltarea;

B.     întrucât acest sindrom este asimilat autismului înalt funcțional deoarece persoanele afectate nu prezintă deficiențe intelectuale;

C.     întrucât principalele caracteristici ale sindromului Asperger sunt alterarea relațiilor sociale și a comunicării, restrângerea interesului la câteva subiecte, neîndemânare motoare și o sensibilitate senzorială deosebită,

1.      solicită Comisiei Europene să elaboreze un plan de sensibilizare a publicului larg la sindromul Asperger și să ofere asistență în cadrul formării personalului din domeniul sănătății și a personalului de îngrijire a copiilor preșcolari;

2.      încurajează Comisia să investească în programe de cercetare și de dezvoltare a metodelor comportamentale;

3.      încurajează Comisia și statele membre să asigure o mai bună integrare în mediul profesional a persoanelor afectate de sindromul Asperger, acordându-le un sprijin mai important și adaptând locul de muncă al acestora;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului, precum și statelor membre.

(1)

COM(2010)0636.

Notă juridică