PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 61k
18.6.2015
PE558.985v01-00
 
B8-0629/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ozaveščanju o aspergerjevem sindromu in podpori osebam s tem sindrodmom


Dominique Bilde, Sophie Montel

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ozaveščanju o aspergerjevem sindromu in podpori osebam s tem sindromom  
B8-0629

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020(1)

–       ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je aspergerjev sindrom prevazivna razvojna motnja z nevrološko osnovo;

B.     ker je ta sindrom je podoben visokofunkcionalnemu avtizmu, saj ne vpliva na intelektualne sposobnosti oseb s sindromom;

C.     ker med glavne značilnosti aspergerjevega sindroma spadajo spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije in komunikacije, ozki interesi, omejeni na same nekatere teme, gibalne težave in poudarjena senzorična občutljivost;

1.      poziva Evropsko komisijo, naj pripravi načrt za ozaveščanje javnosti o aspergerjevem sindromu in za usposabljanje zdravstvenih delavcev ter oseb, ki delajo z otroki v zgodnjem otroštvu;

2.      poziva Komisijo, naj vlaga v raziskovalne programe in v razvoj metod dela z osebami z vedenjskimi motnjami;

3.      spodbuja Komisijo in države članice, naj izboljšajo vključevanje oseb z aspergerjevim sindromom na trg dela s pomočjo okrepljenega spremljanja potreb in prilagodijo delovnih mest;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

(1)

COM(2010)0636.

Pravno obvestilo